Eind vorig jaar waren pluimveehouders in shock. Het voorlopige convenant Dierwaardige Veehouderij zou namelijk de nekslag hebben kunnen betekenen voor menig pluimveehouder. Het convenant is nu van tafel, maar hoe nu verder? Wat kunnen pluimveehouders verwachten en wat kan de sector zelf doen om het dierenwelzijn nog verder te verhogen? Op deze vragen wordt op woensdag 7 februari in Nijkerk antwoord gegeven tijdens de Pluimveeweb thema-avond voor leghennenhouders ‘Dierwelzijn en Huisvesting: Je toekomst in eigen hand’.

Komptech is als kennispartner verbonden aan dit evenement en verzorgt een workshop over de toekomst van de pluimveehuisvesting. Verder is een klant met de nieuwe Pro Motion opfokvolière aan het woord in het plenaire deel. Het beloofd een interessante en leerzame avond te worden. Meer informatie en inschrijven kan via onderstaande website:

Pluimveeweb thema-avond